fbpx

Alt det kedelige

VILKÅR OG PRIVATLIVSPOLITIK

VILKÅR OG PRIVATLIVSPOLITIK

GETTER

PRIVATLIVSPOLITIK SAMT BINDENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR AT REGISTRERE SIG SOM ”GETTER”, OG GØRE BRUG AF APPLIKATIONEN GETTER SOM KONTAKT TIL KUNDER, SAMT GETTER og APPANDGET Aps TJENESTER IØVRIGT.

En ”Getter” er den enkeltperson over 15 år, der tilmelder sig via Appandget Aps digitale tjeneste GETTER, til at modtage forespørgsler på tilbud fra kunder, i udvalgte kategorier af varer og tjenesteydelser, og efter bedste evne leverer de produkter og tjenesteydelser, som kunderne siger ja tak til.

Hvis Appandget Aps godkender din anmodning om at blive registreret som ”Getter”, accepterer du samtidig samtlige Appandget Aps gældende regler, vilkår og betingelser, som angives her.

Læs derfor omhyggeligt disse regler, vilkår, og betingelser, og bekræft disse, inden du begynder at benytte Appandget`s tjenester.

Din adgang til at benytte appen GETTER og Appandget`s tjenester i øvrigt, udgør dit samtykke til at være bundet af disse betingelser, og dermed etablerer dit samtykke et kontraktforhold mellem dig og Appandget Aps. Hvis du er mellem 15 og 18 år, angiver du ved din registrering, at du har dine forældres samtykke til at indgå dette kontraktforhold.

Du indgår dette kontraktforhold med selskabet: Appandget Aps, cvr. Nr. 38025112 Skanderborg, Danmark.

Følgende forhold bekræfter du ligeledes ved din registrering:

 1. Du har din egen Smartphone med GPS funktion, som du opgiver telefonnummeret til ved registrering.
 2. Du er tilmeldt Mobilepay, og kan modtage betalinger fra kunder herigennem.
 3. Du har adgang til et transportmiddel, der passer til de kategorier og det geografiske område du vælger at være ”Getter” i.
 4. Du er omhyggelig med, kun at vælge de ”Getter” kategorier, der passer til dine evner og din knowhow, og kun afgiver tilbud til kunderne, som du er sikker på at du kan udføre til kundernes tilfredshed.
 5. Du er tilmeldt NEM ID, som du skal bruge, i forbindelse med din registrering, som vores og kundernes sikkerhed for din identitet.
 6. Du har et vellignende foto af dig selv, som du skal uploade I din ”Getter” profil ved registreringen.

Kontraktforhold

Du skal acceptere at Appandget Aps til en hver tid kan opsige denne aftale, og uden nærmere begrundelse, eller advarsler kan blokere for din adgang til at benytte Appandget Aps tjenester.

Du kan til en hver tid selv opsige aftalen, ved samtidig at ophøre med at benytte appen GETTER som ”Getter”.

Du kan også vælge at gøre din registrering passiv i en periode, for senere at genoptage tjenesten som aktiv ”Getter”. Denne aftale er således altid gældende, når som helst du benyttere dig af tjenesten, eller indtil den opsiges af en af parterne.

Du accepterer, at der kan opstå nye, supplerende vilkår for visse kategorier, som der vil blive underrettet om på Appandget Aps hjemmeside, hvorefter de fremadrettet skal anses som en del af denne aftale. Appandget Aps forbeholder sig dermed altid ret til at ændre en hver del af denne aftale, og du skal selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Ved implementering af nye regler og vilkår, er det dig der skal vælge om du fortsat vil benytte tjenesten, under de ændrede vilkår. Så længe du forbliver registeret som ”Getter”, accepterer du til en hver tid samtidig enhver ny ændring i vilkår for aftalen mellem dig og Appandget Aps.

Appandget Aps indsamling og beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med registrering af dig, følger gældende lovgivning herom. Appandget Aps er dermed forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger mod offentlig spredning.  Du overgiver kun, som en del af denne aftale, Appandget Aps retten til at lade kunderne se dit navn, dit foto, din alder samt dine egne oplysninger om din uddannelse, dine kompetencer, din erfaring og din knowhow, samt evt. værktøj du har til udlejning. Du vil også på sigt få lov til at oprette dine egne specifikke annoncer, der offentligt beskriver hvilke varer og ydelser du især ønsker at tilbyde kunderne.

Du skal acceptere, at Appandget Aps og kunderne kan følge dig på et kort, via GPS tracking af din smartphone. Dette dog udelukkende dette i det tidsrum hvor der faktisk foregår en dialog eller handel mellem dig og kunden. Du accepterer ligeledes, at kunders ratings af og kommentarer til dit virke som ”Getter”, også vil være offentligt tilgængelig, så længe der ikke er tale om injurielignende udtalelser, nedgørende skudsmål eller uacceptabelt sprogbrug, der ikke tolereres på GETTER, og vil blive fjernet. Du accepterer at Appandget Aps til en hver tid har ret til at overvåge og kontrollere, om du overholder alle regler og vilkår, herunder dansk lov i almindelighed.  Du accepterer at Appandget Aps support personale kan overvåge og gemme enhver dialog mellem dig og kunden, der foregår via chatfunktionen i selve appen, og at denne dialog kan benyttes som dokumentation i forbindelse med en evt. tvist mellem dig og kunden, både som din og kundens sikkerhed.

Tjenesten

Tjenesten udgøres af en teknologiplatform, der sætter brugerne af Appandget Aps mobile applikationer og websteder i stand til skriftligt at bede om tilbud på varer eller tjenesteydelser, hos de registrerede ”Gettere” i samme geografiske område.

Ved din registrering som ”Getter” bestemmer du selv i hvilket geografiske rum, du vil modtage forespørgsler, og hvilke varer og tjenesteydelse kategorier du ønsker at få forespørgsler efter tilbud på.

Disse forhold, kan du til enhver tid selv ændre i din ”Getter” profil. 

Betaling

Du skal være indforstået med, at enhver betaling for dit arbejde, dine varer og dine tjenesteydelser, alene er et forhold mellem dig og kunden.

Appen GETTER er udelukkende et bindeled mellem dig og kunden, og Appandget Aps kan aldrig stilles til ansvar for manglende betalinger fra kunder til dig, eller manglende eller ufuldstændige leveringer fra dig til kunden. Enhver udgift du måtte have i forbindelse med dit virke som ”Getter”, skal altid alene dækkes af kundens betaling, og er i alle tilfælde Appandget Aps uvedkommende.

Du betaler ikke noget til Appandget Aps for at benytte tjenesten, og der er således intet økonomisk eller ansættelsesmæssigt forhold mellem dig og Appandget Aps.

Du beholder hele det beløb du får af kunden ved levering, til dækning af dine egne udgifter og til din fortjeneste, og du er selv ansvarlig for enhver beskatning, afgift eller gebyr der måtte forekomme heraf. De transaktioner mellem dig og kunden, der er foregået gennem Appandget Aps tjenester, vil på forlangende, blive gjort tilgængelige for offentlige myndigheder, efter gældende lov herom. Vi anbefaler at du gemmer kvitteringer for alle dine udgifter, i forbindelse med dit virke som ”Getter”, så du overfor myndighederne kan dokumentere din faktiske netto indtjening.

Hvis du som ”Getter” driver erhvervsmæssig momsregistreret virksomhed, skal du være opmærksom på, at alle tilbud til kunder, altid skal være inklusive moms.

Appandget Aps opkræver alene et gebyr fra kunden, direkte i appen GETTER, for at formidle kontakten til dig, oven i den pris du har angivet for din ydelse. Dette gebyr betales via Mobilepay fra kunden, direkte til Appandget Aps, og fungerer i første omgang, som din og vores sikkerhed for at kunden faktisk har afgivet bestilling. Dette samme gebyr, betragtes efterfølgende som Appandget Aps indtægt, som kunden betaler for at benytte vores tjeneste. Det resterende beløb, altså hele din egen angivne pris for varer levering eller ydelser, betales af kunden ved levering, kontant eller via Mobile Pay. Altså direkte fra kunden til dig, kontant, eller til din egen Mobilepay konto. Bemærk at de tilbud du afgiver til kunderne, er juridisk bindende overfor kunderne indtil det lovede leveringstidspunkt er overskredet, dog maksimalt 24 timer fra du har afgivet buddet, uden at få kundens accept heraf.

Når betalingen fra kunden til dig er udført, skal leveringen registreres som gennemført, og vi beder herefter kunden rate dig med 1-5 stjerner i din ”Getter” profil.

Hvis leveringen af den ene eller anden årsag ikke bliver gennemført, vil kunden få tilbageført gebyret fra Appandget Aps, efter du er blevet hørt om årsagen.

Alle betalinger fra kunden til Appandget Aps, er dig uvedkommende, og alle betalinger fra kunden til dig, er Appandget Aps uvedkommende.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Du accepterer, at Appandget Aps fralægger sig et hvert ansvar, i forbindelse med de aftaler der indgås mellem dig og kunderne. Enhver tvist eller uenighed mellem dig og kunderne er Appandget Aps uvedkommende, også uanset Appandget Aps tjenesters eventuelle manglende funktionalitets medvirken hertil.

Tjenesterne leveres som de fremgår og som de er til rådighed. Appandget Aps fralægger sig alt ansvar for benyttelsen af dem. Appandget Aps fremsætter ingen erklæring om pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne. Du indvilliger i at al risiko, som opstår ud fra din anvendelse af tjenesterne, udelukkende er din egen risiko. Kundernes tilfredshed med dine leverancer af varer eller tjenesteydelser, er udelukkende en sag mellem kunden og dig. Manglende betalinger eller uenigheder mellem dig og kunden er Appandget Aps uvedkommende.

Risikoen for at en kunde ikke er til stede, eller af den ene eller anden grund nægter at modtage og betale for en varer eller tjenesteydelse der er bestilt via appen GETTER, er din alene. Appandget Aps påtager sig intet medansvar for forholdet mellem dig og kunderne. ”Gettere” kan dog altid anmode Appandget Aps om fremadrettet at blokerer en kunde, som af den ene eller anden årsag, ikke har været troværdig.

Appandget Aps er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste mistede data, personskade eller tingskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af tjenesterne, selv hvis Appandget Aps er blevet informeret om risikoen for sådanne skader.

Appandget Aps er således ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringere af: a. Din brug af, eller tiltro til tjenesten, eller din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne. b. Nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og nogen tredje part, selv hvis Appandget Aps er blevet informeret om risikoen for sådanne tab eller skader. Appandget Aps er heller ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende leveringer og betalinger, som resulterer fra tekniske fejl, programmerings fejl, generelle mangler eller nedbrud i tjenesterne.

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløs holde og fritage Appandget Aps og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere fra alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalær) der måtte forekomme på baggrund af, eller i forbindelse med: a. din brug af tjenesterne; b. dit brud på eller krænkelse af nogle af disse vilkår; c. Appandget Aps brug af dit brugerindhold; eller d. Din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

Lovgrundlag

Nærværende vilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, er underlagt de danske domstole.

Det er dit eget ansvar, altid at overholde loven. Vær især opmærksom på Dansk lov vedr. handel med alkohol og cigaretter:

”I henhold til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år er det ikke tilladt at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover til personer under 16 år fra butikker, eller alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg, ligesom det heller ikke er tilladt at sælge cigaretter til personer under 18 år.”

Uploadet materiale

Bortset fra følsomme personoplysninger, vil alt materiale, (inklusive fotos) du overfører til vores tjenester, blive anset for at være ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du garanterer, at du ejer eller på anden måde råder over rettighederne til materialet. Du accepterer, at Appandget Aps ikke har nogen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Appandget Aps og enhver, som Appandget Aps udpeger, vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og i øvrigt anvende materialet og alle oplysninger, billeder, lyde, tekst m.v., til kommercielle eller ikkekommercielle formål.

Du garanterer, at det materiale, du overfører til vores tjenester, ikke er i strid med følgende begrænsninger:

 1. Materiale der bryder gældende lokal, national eller international lovgivning.
 2. Materiale der er ulovligt eller svigagtigt.
 3. Materiale der svarer til uberettiget annoncering.
 4. Materiale der indeholder virus eller andre skadelige programmer.
 5. Materiale der har ærekrænkende, uanstændigt eller fornærmende indhold, krænker en anden persons privatliv, eller angiver støtte til vold eller diskrimination.
 6. Materiale der krænker en anden persons immaterielle rettigheder

Yderligere vilkår

Privatlivspolitik:

Appandget Aps er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger. Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, som er en del af disse vilkår.

Vilkårenes uafhængighed: Hvis en kompetent myndighed fastslår, at disse vilkår på nogen måde er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal det kun ramme det pågældende vilkår, betingelse eller bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen.

Vi ønsker at beskytte vores brugeres personoplysninger, når de tilgår Hjemmesiden eller anvender mobile enheder eller andre platforme til at tilgå vores tjenester. Vi forklarer her, hvordan vi bruger og beskytter dine personoplysninger.

Ved dit besøg og/eller ved afgivelse af forespørgsler og ordre i vores tjenester, accepterer du den behandling, indsamling, brug og overførsel af dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Generelt om personoplysninger

Alle personoplysninger, der behandles af os, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger ("Persondataloven"). Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Persondataloven. Se www.datatilsynet.dk.

Når du benytter vores tjenester, som ”Getter” der leverer eller som kunde, til at afgive en forespørgsel hos Getterne, bliver du forinden bedt om at afgive oplysninger om dig selv, f.eks. dit navn, kontaktinformation (så som telefonnummer og mobiltelefonnummer og e-mail adresse). Vi kan også indsamle oplysninger om din brug af Hjemmesiden og appen, og oplysninger om dig på grundlag af det materiale (f.eks. dialog, leveringer, meddelelser og anmeldelser), du offentliggør via vores tjenester, og de e-mails eller breve, du sender til os.

Ved at tilgå Appandget Aps informationer og/eller Hjemmesiden eller Appen GETTER ved brug af mobilt digitalt udstyr, herunder men ikke begrænset til mobiltelefon, pc, tablet og/eller andre enheder/teknologier, herunder mobile applikationer, skal du forvente, at Appandget Aps dataindsamling og brug af data vil ske som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Vi kan indsamle tekniske oplysninger fra din mobile enhed eller din brug af vores tjenester via en mobil enhed, for eksempel lokaliseringsdata og visse karakteristika og ydeevne for din enhed, teleoperatør, operativsystem, herunder indretning og tilslutningstype, IP-adresse, mobile betalingsmetoder, interaktion med andre detailteknologier såsom brugen af NFC-tags, QR koder eller brug af mobile kuponer. Du skal acceptere, at denne information kan blive indsamlet og brugt af os automatisk, hvis du bruger vores tjenester via dine mobile enheder med Appandget Aps mobil applikation eller din mobiltelefons browser eller på anden vis.

Dine oplysninger gør det muligt for os at give dig adgang til relevante dele af vores tjenester. Vi vil også kunne foretage overvågning af dine tilbud og leverancer, og vi og/eller kunderne, hvortil du har afgivet din tilbud, kan kontakte dig vedrørende leveringer. Vi og/eller kunderne kan f.eks. benytte dine oplysninger til at sende dig forespørgsler, statusopdateringer eller anden information vedrørende dine tilbud og leverancer, via appens dialog boks, e-mail, telefon eller mobile beskeder (SMS eller MMS). Vi vil ligeledes anvende og analysere de personoplysninger, vi indsamler, således, at vi kan administrere, understøtte, forbedre og udvikle vores virksomhed, ligesom personoplysningerne kan anvendes til andre formål, herunder statistiske eller analytiske formål eller for at undgå misbrug.

Vi kan benytte dine personoplysninger til at kontakte dig vedrørende din oplevelse af vores tjenester og til at informere dig om vigtige ændringer.

Du giver samtykke til at vi kan anvende dine oplysninger til at fortælle dig om andre af vores produkter og ydelser, som du måske kunne være interesseret i, herunder ydelser som kunne være genstand for direkte markedsføring. Dette kan ske via appen, e-mail, telefon, mobilbeskeder (f.eks. SMS, MMS mv.) såvel som almindeligt brev.

Du giver ligeledes samtykke til, at vi også kan dele oplysningerne med tredjemand (herunder vores datterselskaber og associerede selskaber og selskaber i fødevare-, drikkevarer-, fritids-, marketing- og reklamebranchen) med henblik på at fortælle dig om varer og tjenesteydelser, som du måtte være interesseret i (via brev, telefon, mobilbeskeder (f.eks. SMS, MMS mv.) og/eller e-mail) med henblik på at hjælpe os med at analysere de oplysninger, vi indsamler, således at vi kan administrere, understøtte, forbedre og udvikle vores virksomhed og ydelser til dig.

Bemærk venligst, at du ved bekræftelsen af disse vilkår, giver dit samtykke til, at vi kan bruge dine data og dine evt. kommentarer i vores tjenester og i markedsførings- og reklamemateriale. I denne forbindelse vil vi kun identificere dig ved hjælp af dit navn, og den by du bor i, dine tilbud og leverancer, samt de oplysninger, om dine kompetencer, din erfaring og din knowhow, som du selv har uploadet, om dig selv).

Hvis vores firma indgår i et joint venture, er købt eller fusionerer med et andet selskab, vil dine oplysninger blive overført til det nye selskab, vores samarbejdspartner eller ejere eller deres rådgivere.

Vi kan overdrage de personoplysninger, du giver os, hvis vi er forpligtet til at overdrage eller dele dine personoplysninger (og/eller hvis vi mener at være forpligtede til) i henhold til lovgivningen, eller ved håndhævelse af nærværende vilkår og andre aftaler, eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder. Dette inkluderer udveksling af personoplysninger med myndigheder og andre selskaber og organisationer, med henblik på beskyttelse og forebyggelse af bedrageri.

Sikkerhed og opbevaring af oplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med kravene i Persondataloven, ligesom vores databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.

Når du har valgt et kodeord, som giver dig adgang til visse dele af vores tjenester, er du selv ansvarlig for at holde dette kodeord hemmeligt. Vi råder dig til ikke at oplyse dit kodeord til nogen. Medmindre vi uagtsomt oplyser dit password til en tredjepart, er vi ikke ansvarlig for uautoriserede transaktioner, der sket ved brug af dit navn og password.

BEMÆRK: Ved din tilmelding som Getter, får du samtidig adgang til at bruge Appandget Aps tjenester som kunde. Du skal derfor samtidig acceptere ”vilkårene for kunders brug af appen GETTER, som følger her:

KUNDE

”GETTER” – Privatlivspolitik og Bruger vilkår som kunde

VILKÅR, BETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR BRUGERE, AF APPLIKATIONEN GETTER SOM KUNDE, SOM GATEWAY TIL AT SPØRGE EFTER TILBUD FRA ”GETTERE”, OG GØRE BRUG AF APPANDGET Aps TJENESTER IØVRIGT.

Indledning

En ”Getter” er den enkeltperson der tilmelder sig via appen ”GETTER” for at kunne modtage forespørgsler efter tilbud fra kunder, i udvalgte kategorier af varer og tjenesteydelser, gennem appen ”GETTER”.

En ”Kunde” er dig som bruger, der beder ”Gettere” om uforpligtende tilbud på varer og tjenesteydelser.

Det vil sige at du er ”kunde” hos ”Getterne” – og ”bruger” af appen GETTER i forhold til Appandget Aps.

Når du bruger appen GETTER, som  bindeled til at være kunde hos ”Getterne”, accepterer du samtidig, samtlige Appandget Aps gældende regler og vilkår for brugere herunder.

Læs derfor omhyggeligt disse vilkår og betingelser, inden du begynder at benytte appen GETTER og Appandget Aps tjenester i øvrigt.

Ethvert brug Appandget Aps tjenester, udgør brugerens samtykke til at være bundet af disse betingelser. 

Denne side beskriver således de vilkår og betingelser, som gælder for brug af alle Appandget Aps tjenester. Dvs. Hjemmeside, applikationer og andre nuværende og fremtidige tjenester, som du har, eller får adgang til at benytte som bruger.

Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene til enhver tid, ved at ændre vilkårene på denne side. Det er dit eget ansvar selv at holde dig opdateret på evt. ændringer i vilkår og betingelser, hver gang du benytter dig af Appandget Aps tjenester.

Enhver brug af personoplysninger, som er angivet i forbindelse med brug af tjenesterne, er underlagt vores Privatlivspolitik, som er anført i disse vilkår.

Retslige forhold

Før du bruger Appandget Aps tjenester, garanterer du, at:

 1. Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler, og
 2. Du er over 15 år, og
 3. Du har dine forældres tilladelse, hvis du er mellem 15 og 18 år.
 4. Du garanterer også, at du ikke beder ”Gettere” om tilbud på ulovlige varer eller tjenesteydelser, eller på anden måde opfordre ”Gettere” til at bryde loven.
 5. Du bekræfter, at du er indforstået med, at GETTER udelukkende er et bindeled mellem dig som kunde og ”Getterne” som leverandører, og at Appandget Aps aldrig kan have nogen former for medansvar for de aftaler, handler, leveringer og betalinger, der foregår mellem dig og ”Getterne”, jvf. afsnittet ”ansvarsfraskrivelse” på denne side.

Sådan bruger du appen GETTER

Du starter med at downloade appen ”GETTER”, og opretter dig som bruger.

 1. Vælg kategori (af varer eller tjenesteydelser)
 2. Skriv præcist hvad du ønsker tilbud på, og indsæt evt. et illustrerende foto.
 3. Angiv hvornår du ønsker levering
 4. Angiv leveringsadresse (Evt. via din telefon`s GPS)
 5. Tryk: ”ønsk tilbud”

Du vil så modtage tilbud fra op til 3 ”Gettere”, forventeligt inden for 10 minutter, og kan frit vælge et af dem, eller ingen af dem. Er der ingen ledige ”Gettere” der afgiver tilbud, kan du prøve at genoprette dit ønske. Gettere er forpligtet af de tilbud de afgiver indtil den lovede leveringstid, er overskredet, eller i maksimalt 24 timer fra tilbuddet er afgivet– herefter kan du ikke automatisk forvente at tilbuddet står ved magt.

Når du accepterer et tilbud, vil appen bede dig om at indbetale et gebyr til Appandget aps via Mobile Pay, på maks. 10% af det samlede beløb (dog minimum 5 kr. og maksimum 50 kr.), som sikkerhed for ordren. Herefter får ”Getteren” besked om at tilbuddet er accepteret, og ”Getteren” er juridisk forpligtet til at opfylde sit tilbud. Du og ”Getteren” kan nu løbende skrive til hinanden via appen, hvis der er detaljer der skal uddybes i løbet af leveringen. Bemærk: Når du som kunde har accepteret et tilbud, har du afgivet en juridisk bindende ordre. Denne ordre kan ikke trækkes tilbage, og kan ikke modificeres, da processen er sat i gang, det øjeblik du har indbetalt gebyr. En tidsmæssig forsinkelse af leveringen, i forhold til det lovede leveringstidspunkt, kan ikke anses som brud på aftalen. Her er det op til kunden og Getteren selv at forhandle om en evt. kompensation for forsinkelsen.

Når ”Getteren” leverer, betales det resterende beløb (totalbeløbet minus gebyret) kontant, eller via mobile Pay, direkte til ”Getteren”. Alle tilbud fra Gettere er altid inklusive moms, men hvis Getteren er moms registreret, kan han ønske at give dig en fysisk kvittering også, til brug for hans eget regnskab. Hvis leveringen af de ene eller anden årsag ikke finder sted, tilbagebetales dit gebyr fra Appandget Aps, hvis du skriver til support herom.

Du bliver efter levering bedt om at rate ”Getteren” med 1-5 stjerner, hvor tilfreds var du?

Hvis du er utilfreds med en vare eller en tjenesteydelse, så har du også her lejlighed til at fremsende en klage. Du kan også angive på appen, hvis du ønsker at blive ringet op, for at fortælle os, om en god eller dårlig oplevelse.

Hvis du ved en senere lejlighed, vil bede om tilbud på præcist det samme, som du har fået før, kan du gå ind på ”dine ønsker”, og genudsende samme forespørgsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi forsøger at sikre, at vores tjenester normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlige herfor og kan ikke holdes ansvarlige, hvis tjenesterne på grund af tekniske problemer, eller en hver anden årsag ikke er tilgængelige på et givent tidspunkt eller i en periode.

Du accepterer derfor, ved dit brug af vores tjenester, at Appandget Aps fralægger sig et hvert ansvar, i forbindelse med de aftaler der indgås mellem dig og ”Getterne”. Enhver tvist eller uenighed mellem dig og ”Getterne” er således Appandget Aps uvedkommende, også uanset Appandget Aps tjenesters eventuelle manglende funktionalitets medvirken hertil.

Tjenesterne leveres som de fremgår og som de er til rådighed. Appandget Aps fralægger sig alt ansvar for benyttelsen af dem. Appandget Aps fremsætter ingen erklæring om pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne. Du indvilliger i at al risiko, som opstår ud fra din anvendelse af tjenesterne, udelukkende er din egen risiko. Din tilfredshed med ”Getteres” leverancer af varer eller tjenesteydelser, er udelukkende en sag mellem ”Getteren” og dig. Mangelfulde leveringer, forsinkede leveringer eller andre uenigheder mellem dig og ”Getteren” er Appandget Aps uvedkommende. Appandget Aps tager som det eneste, ansvar for at tilbagebetale det indbetalte gebyr på 10% af den samlede pris, såfremt der ikke leveres af ”Getter” overhovedet.

”Getterne” der ikke leverer de varer og tjenesteydelser som de afgiver tilbud på, eller gentagende gange opnår klager og lave ratings, kan blive slettet og blacklistet hos Appandget Aps. 

Appandget Aps er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste mistede data, personskade eller tingskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af tjenesterne, selv hvis Appandget Aps er blevet informeret om risikoen for sådanne skader.

Appandget Aps er således ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringere af: a. Din brug af, eller tiltro til tjenesten, eller din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne. b. Nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og nogen tredje part, selv hvis Appandget Aps er blevet informeret om risikoen for sådanne tab eller skader. Appandget Aps er heller ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende leveringer og betalinger, som resulterer fra tekniske fejl, programmerings fejl, generelle mangler eller nedbrud i tjenesterne.

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløs holde og fritage Appandget Aps og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere fra alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalær) der måtte forekomme på baggrund af, eller i forbindelse med: a. din brug af tjenesterne; b. dit brud på eller krænkelse af nogle af disse vilkår; c.  Appandget

Aps brug af dit brugerindhold; eller d. Din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

Lovgrundlag

Nærværende vilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, er underlagt de danske domstole.

Det er dit eget ansvar, altid at overholde loven. Vær f.eks. opmærksom på Dansk lov vedr. handel med alkohol og cigaretter:

”I henhold til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år er det ikke tilladt at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover til personer under 16 år fra butikker, eller alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg, ligesom det heller ikke er tilladt at sælge cigaretter til personer under 18 år.”

Uploadet materiale

Bortset fra følsomme personoplysninger, vil alt materiale, (inklusive fotos) du overfører til vores tjenester, blive anset for at være ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du garanterer, at du ejer eller på anden måde råder over rettighederne til materialet. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Vi og enhver, som vi udpeger, vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og i øvrigt anvende materialet og alle oplysninger, billeder, lyde, tekst m.v., til kommercielle eller ikkekommercielle formål.

Du garanterer, at det materiale, du overfører til vores tjenester, ikke er i strid med følgende begrænsninger:

 1. Materiale der bryder gældende lokal, national eller international lovgivning.
 2. Materiale der er ulovligt eller svigagtigt.
 3. Materiale der svarer til uberettiget annoncering.
 4. Materiale der indeholder virus eller andre skadelige programmer.
 5. Materiale der har ærekrænkende, uanstændigt eller fornærmende indhold, krænker en anden persons privatliv, eller angiver støtte til vold eller diskrimination.
 6. Materiale der krænker en anden persons immaterielle rettigheder

Yderligere vilkår

Privatlivspolitik:

Vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger. 
Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du bør læse vores Privatlivspolitik, som er en del af disse vilkår.

Vilkårenes uafhængighed: Hvis en kompetent myndighed fastslår, at dele af disse vilkår på nogen måde er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal det kun ramme det pågældende vilkår, betingelse eller bestemmelse, og de øvrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen.

Vi ønsker at beskytte vores brugeres personoplysninger, når de tilgår Hjemmesiden eller anvender mobile enheder eller andre platforme til at tilgå vores tjenester.

Ved dit besøg og/eller ved afgivelse af forespørgsler og ordre i vores tjenester, accepterer du den behandling, indsamling, brug og overførsel af dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Generelt om personoplysninger

Alle personoplysninger, der behandles af os, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger ("Persondataloven"). Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Persondataloven. Se www.datatilsynet.dk.

Når du benytter vores tjenester, som ”Getter” der leverer, eller som kunde, til at afgive en forespørgsel, bliver du forinden bedt om at afgive oplysninger om dig selv, f.eks. dit navn, kontaktinformation (så som telefonnummer og mobiltelefonnummer og e-mail adresse) Vi kan også indsamle oplysninger om din brug af Hjemmesiden og appen, og oplysninger om dig på grundlag af det materiale (f.eks. dine ordre og leveringer, dialog, meddelelser og anmeldelser), alt hvad du selv offentliggør på hjemmesiden, og de e-mails eller breve, du sender til os.

Ved at tilgå Appandget Aps informationer og/eller Hjemmesiden eller Appen ved brug af mobilt digitalt udstyr, herunder men ikke begrænset til mobiltelefon, pc, tablet og/eller andre enheder/teknologier, herunder mobile applikationer, skal du forvente, at Appandget Aps dataindsamling og brug af data vil ske som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Vi kan indsamle tekniske oplysninger fra din mobile enhed eller din brug af vores tjenester via en mobil enhed, for eksempel lokaliseringsdata og visse karakteristika og ydeevne for din enhed, teleoperatør, operativsystem, herunder indretning og tilslutningstype, IP-adresse, mobile betalingsmetoder, interaktion med andre detailteknologier såsom brugen af NFC-tags, QR koder eller brug af mobile kuponer. Medmindre du har valgt at forblive anonym gennem enheden og/eller platformindstillinger, kan denne information blive indsamlet og brugt af os automatisk, hvis du bruger vores tjenester via din mobile enheder med Appandget Aps mobil applikation eller din mobiltelefons browser eller på anden vis.

Dine oplysninger gør det muligt for os, at give dig adgang til relevante dele af vores tjenester. Vi vil også kunne foretage fakturering af dine leverancer, og vi og/eller Getteren, hvortil du har afgivet din ordre, kan kontakte dig vedrørende vores Tjeneste. Vi og/eller Getteren kan f.eks. benytte dine oplysninger til at sende dig en statusopdatering eller anden information vedrørende din Ordre via e-mail, telefon, mobile beskeder (SMS eller MMS). Vi vil ligeledes anvende og analysere de personoplysninger, vi indsamler, således, at vi kan administrere, understøtte, forbedre og udvikle vores virksomhed, ligesom personoplysningerne kan anvendes til andre formål, herunder statistiske eller analytiske formål eller for at undgå misbrug.

Vi kan benytte dine personoplysninger til at kontakte dig vedrørende din oplevelse af vores tjenester og til at informere dig om vigtige ændringer.

Du giver alene ved din registrering som bruger, dit samtykke til at vi kan anvende dine oplysninger til at fortælle dig om andre af vores produkter og ydelser, som du måske kunne være interesseret i, herunder ydelser som kunne være genstand for direkte markedsføring. Dette kan ske via e-mail, telefon, mobilbeskeder (f.eks. SMS, MMS mv.) såvel som almindeligt brev.

Du giver også samtykke til, at vi kan dele oplysningerne med tredjemand (herunder vores datterselskaber og associerede selskaber og selskaber i fødevare-, drikkevarer-, fritids-, marketing- og reklamebranchen) med henblik på at fortælle dig om varer og tjenesteydelser, som du måtte være interesseret i (via brev, telefon, mobilbeskeder (f.eks. SMS, MMS mv.) og/eller e-mail) med henblik på at hjælpe os med at analysere de oplysninger, vi indsamler, således at vi kan administrere, understøtte, forbedre og udvikle vores virksomhed og ydelser til dig.

Bemærk venligst, at du ved bekræftelsen af disse vilkår, giver dit samtykke til, at vi kan bruge dine data og dine evt. kommentarer i vores tjenester, i markedsførings- og reklamemateriale. I denne forbindelse vil vi kun identificere dig ved hjælp af dit navn, og den by du bor i.

Hvis vores firma indgår i et joint venture, er købt eller fusionerer med et andet selskab, vil dine oplysninger blive overført til det nye selskab, vores samarbejdspartner eller ejere eller deres rådgivere.

Vi kan overdrage de personoplysninger, du giver os, hvis vi er forpligtet til at overdrage eller dele dine personoplysninger (og/eller hvis vi mener at være forpligtede til) i henhold til lovgivningen, eller ved håndhævelse af nærværende vilkår og andre aftaler, eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder. Dette inkluderer udveksling af personoplysninger med myndigheder, samt andre selskaber og organisationer, med henblik på beskyttelse og forebyggelse af bedrageri.

Sikkerhed og opbevaring af oplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med kravene i Persondataloven, ligesom vores databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.

Når du har valgt et kodeord, som giver dig adgang til visse dele af Hjemmesiden, er du selv ansvarlig for at holde dette kodeord hemmeligt. Vi råder dig til ikke at oplyse dit kodeord til nogen. Medmindre vi uagtsomt oplyser dit password til en tredjepart, er vi ikke ansvarlig for uautoriserede transaktioner, der sket ved brug af dit navn og password.

God fornøjelse med GETTER og Appandget Aps øvrige tjenester.

GETTER ER PORTALEN MELLEM DEM DER MANGLER OG

DEM DER VIL HJÆLPE

Som kunde kan du efterlyse en vare eller en tjenesteydelse for derefter at læne dig tilbage og vente på tilbud, som du frit kan vælge eller vrage i mellem.

Som Getter kan du følge med i, hvad kunderne spørger efter og give de tilbud du vil – når du har lyst.

Vi starter i Aarhus, og har du lyst til at være med som Getter, så skriv dig  op nu.

HOLD DIG OPDATERET

Vi skriver til dig så snart appen er klar til at modtage Getter registreringer
– og så snart Getter er klar til brug i din by.

 

– og få direkte besked, når Appen er klar til Getter registrering der hvor du bor. Tak for hjælpen!

 Copyright 2021 - Getter